یعنی

رمضان ماه پرده برداری هست 

میدونی یعنی چی ؟

شیطان در این ماه هیچ جا نیست 

یعنی اینکه میفهمی الکی کارهات و گناهات و مینداختی گردن گول خوردن از شیطان 

یعنی انسان 

خودت بودی که خطا می رفتی 

نفس خودت بوده نه شیطان 

میگی نه!

نماز میخونی حواست کجاست؟ شیطان نیست که بیاد دور و برت و حواست و پرت کنه 

پس...

منبع اصلی مطلب : عبد عاصی امیدوار
برچسب ها : یعنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : من و دلم 176